VAT Online

A Deloitte új áfatechnológiai megoldása, mely a számlázási folyamattól és vállalatirányítási rendszertől függetlenül bárhol alkalmazható.

Tovább »

Jogszabályi háttér

A Deloitte megoldása a 23/2014. (VI. 30.) számú, a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló NGM rendelet, illetve a hozzá tartozó, 2017. június 27-én nyilvánossá tett jogszabály módosító tervezet (a továbbiakban: Tervezet) által előírt online adatszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségek teljesítését teszi lehetővé, figyelembe véve a kapcsolódó hatósági útmutatók fontosabb rendelkezéseit is. A jogszabályok előírják, hogy a számlázó programmal kiállított számlák esetében az adózóknak 2018. július 1-jétől kötelező valós idejű online adatszolgáltatást teljesíteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) felé. Az online adatszolgáltatást a 100.000 forint összeget elérő, vagy azt meghaladó áfa-tartalmú, számlázó programmal kibocsátott számlák esetében szükséges teljesíteni. Az adatszolgáltatási kötelezettségnek azonnal, de legfeljebb a számla kiállítását követő 24 órán belül kell eleget tenni. Az adatokat a Tervezet mellékletében meghatározott struktúrában, XML formátumban szükséges az adóhatóságnak továbbítani. A számlára vonatkozó adatok megküldését követően a NAV egyedi azonosító kódot generál, amit az adózó rendelkezésére bocsát. A hivatkozott egyedi azonosítót a számlázó programon belül szükséges tárolni minden egyes számlára vonatkozóan. A jelenlegi tervek alapján a NAV által kiadott azonosítót nem szükséges a számlán feltüntetni. Az adóhatósággal folytatott informális egyeztetéseink alapján az adózók a nyár folyamán megoszthatják a NAV-val a Tervezettel, valamint az XML struktúrával kapcsolatos észrevételeiket, amely észrevételek és javaslatok alapján a Tervezet módosítása is várható az idei év végéig.

KOBAK

NAV Külső Online Bejelentő és Adatszolgáltatási Keretrendszer
Az XML adatok egy erre dedikált webes felületen keresztül juttathatók majd el (amely hasonló lesz az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) kapcsán alkalmazott platformhoz) a NAV részére. Jelen pillanatban ezen webes felület teszt verziója (KOBAK) érhető el, amelyen keresztül az adózók előzetesen tesztelhetik az általuk generált XML fájlokat. A tesztrendszer elsődlegesen technikai szempontból ellenőrzi a feltöltött fájlok megfelelőségét (azaz, hogy ezen fájlok megfelelnek-e a Tervezetben meghatározott struktúrának). A hivatkozott felület a következő linken keresztül érhető el: https://onlineszamla.nav.gov.hu/KobakReg/faces/index.xhtml